De meest gestelde vragen over De Vragenbank

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over De Vragenbank zelf. Kennisvragen en antwoorden vindt u in het Vragenarchief. Staat uw vraag hier niet bij? Neem contact met ons op.

1. Wat kost het als ik een vraag indien bij De Vragenbank?

De eerste fase (vraag indienen, het in overleg met de helpdesk van TU/e SURE Innovation helder krijgen van de vraag en een eerste antwoord/ advies) kost u niets. Mocht u ervoor kiezen om uw advies verder uit te laten werken, dan krijgt u een vrijblijvende offerte aangeboden.

2. Als ik een vraag indien, wat krijg ik dan?

U krijgt in eerste instantie antwoord in de vorm van een (gratis) schriftelijk advies. Dit advies geeft richting aan: zo kunt u aan de slag. Daarna kunt u ervoor kiezen om het plan verder uit te laten werken, tegen een betaalbaar tarief. Dit kan in drie vormen.

1. Een verdiepend onderzoek
Uw vraag behoeft meer onderzoek. Het resultaat is een academisch getoetst antwoord in de vorm van een rapport. U krijgt vooraf een prijsopgave.

2. Een brainstormsessie
Uw ideeën vragen om focus in de jungle van mogelijkheden. Oplossing: een brainstormsessie samen met studenten. Daarmee komt u in één dagdeel tot een kansrijk plan van aanpak met kansrijke oplossingen voor uw bedrijf.

3. Een project
Is de vraag helder en doelgericht: dan doen we een projectvoorstel voor bijvoorbeeld een simulatie, een prototype of een complete haalbaarheidsanalyse.

Het complete resultaat:
Een concreet antwoord op uw innovatievraag of een vervolgplan.

U ontvangt vooraf altijd een op maat gemaakte prijsopgave.

3. Wat heb ik aan een student?

Als u een vraag indient bij De Vragenbank, dan wordt de vraag in behandeling genomen door een topstudent van de Helpdesk van TU/e SURE Innovation. Deze student wordt uw contactpersoon, en verzamelt binnen de TU/e de benodigde kennis voor het beantwoorden van uw vraag. Daarmee krijgt u een gefundeerd advies op basis van de meest actuele kennis. Mocht u ervoor kiezen om een vervolgtraject met ons in te gaan, dan zullen de beste studenten gekozen om uw opdracht verder uit te werken. U beschikt daarmee over de meest actuele kennis, u kunt via de student gebruik maken van de kennisbronnen van de TU/e en u maakt kennis met potentiële werknemers.

4. Wat is het verschil met een stagiaire?

Een stage dient een onderwijsdoel. Studenten lopen stage als onderdeel van hun studie. Bij TU/e SURE Innovation staat de student los van het onderwijs, waardoor u als opdrachtgever niet bent gebonden aan de regels met betrekking tot stage lopen. Daarnaast bent u ook niet gebonden aan een bepaalde periode waarin uw opdracht wordt uitgewerkt, zoals dit wel is bij een stage. SURE Innovation maakt op basis van uw verzoek een inschatting van de te maken uren.

5. Hoeveel uren krijg ik ter beschikking voor het beantwoorden van mijn vraag?

Het aantal uren per vraag is afhankelijk van de complexiteit van de vraag. Mocht blijken dat uw vraag niet te beantwoorden is binnen een tijdsbestek van ruim twee uur, dan maakt de student een inschatting van het benodigde aantal uren en ontvangt u een vrijblijvende prijsopgave.

6. Hoe snel reageren jullie?

Na het telefonisch contact, krijgt u binnen 48 uur een reactie van de helpdesk van TU/e SURE Innovation.

7. Moet ik lid zijn van KIEN of High Tech NL?

Nee, u hoeft geen lid te zijn van KIEN of High Tech NL. Alle ondernemers (in bezit van een KvK-nummer) mogen een vraag indienen.

8. Ik ben een particulier met een vraag over innovatie? Mag ik een vraag indienen?

Nee, De Vragenbank is niet bedoeld voor particulieren. De Vragenbank is toegankelijk voor alle ondernemers met een KvK-nummer.

9. Ik ben geen MKB’er. Mag ik een vraag indienen?

Alle bedrijven met een KvK-nummer mogen een vraag indienen bij De Vragenbank.