Is er onderzoek gedaan naar mogelijke overeenkomsten tussen verschillende industriële productieprocessen?

Aanleiding

In Nederland zijn redelijk wat industriële fabrieken actief. Deze fabrieken produceren vanzelfsprekend uiteenlopende producten. Echter zijn er ongetwijfeld veel overeenkomsten te vinden in hoe er geproduceerd wordt. Wellicht is er vaak sprake van processen als: verwarmen, koelen, ventileren, vermalen, breken, transport, et cetera. Bij deze min of meer generieke processen wordt energie verbruikt. Veel meer energie dan wordt gebruikt door bijvoorbeeld verlichtingsinstallaties.

Categorie: industriële processen

Recent Posts

Leave a Comment