Welkom op de landing page van De Vragenbank, een project dat van 2016 tot eind 2019 werd uitgevoerd door de TU/e, stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN), HighTech NL en Brainport Development. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord Brabant én de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling.

De Vragenbank bood het MKB snel wetenschappelijk onderbouwd antwoord op vragen en was daarmee het startpunt voor innovatie. TU/e studenten beantwoordden in de projectperiode meer dan 100 innovatievraagstukken van regionale bedrijven.

De gezamenlijke partners hebben met het uitvoeren van het project de brug geslagen tussen het MKB en de aankomende hoog opgeleide technici, zijnde Masterstudenten van de TU/e. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het terugdringen van het regionaal tekort aan hoogopgeleid personeel, hee] het MKB toegang gekregen tot de beste potentiële medewerkers en is het valorisatievermogen van het MKB via De Vragenbank versterkt. Ondanks deze positieve resultaten, hebben wij moeten vaststellen dat het bedrijfseconomisch niet haalbaar is om deze dienst structureel aan te bieden aan het MKB. Tóch wil de TU/e zich niet on`rekken aan haar maatschappelijke taak om de meest actuele kennis te delen met het bedrijfsleven ter versterking van de economische slagkracht. Mocht u daarom als ondernemer een vraag hebben die u ons zou willen voorleggen, stuur deze dan naar innovationlab@tue.nl. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij u daarmee verder kunnen helpen.